Audyt nieruchomości


Audyt nieruchomości to kompleksowe badanie wszystkich aspektów funkcjonowania nieruchomości w zakresie sprecyzowanym przez właściciela.

Właściciel, zlecając przeprowadzenie audytu nieruchomości oczekuje uzyskania konkretnych wniosków oraz instrukcji związanych m. in. z obniżeniem kosztów eksploatacji, wskazania możliwości uzyskania nowych źródeł przychodu czy doradztwa prawnego. Audyt nieruchomości jest przeprowadzany przez zespół specjalistów z poszczególnych dziedzin. Audyt jest procesem, dzięki któremu istnieje możliwość zauważenia nieprawidłowości oraz wprowadzenia konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Wyróżniamy kilka obszarów, które są objęte audytem nieruchomości. Część audytu dotyczy stanu technicznego i przeprowadzany jest przez zespół kierunkowo wykształconych inżynierów. Audyt ten obejmuje sprawdzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń grzewczych, elektroenergetycznych oraz elementów ogólnobudowlanych. W określonych przypadkach niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego.

Kolejnym obszarem audytu jest eksploatacja obejmująca analizę niezbędnego poziomu nakładów koniecznych do poniesienia, aby określić optymalny plan modernizacyjno - remontowy, który pozwoli właścicielowi podwyższyć przychody z nieruchomości.

Audyt nieruchomości obejmuje również badanie zagadnień formalno - prawnych. Takie badanie daje pogląd na temat prawidłowości i spójności zapisów prawnych. Należy pamiętać, że akty prawne w Polsce podlegają dość dynamicznym zmianom, w związku z tym należy dokonać szczegółowej analizy oraz korekty ewentualnych niezgodności w zapisach umów najmu oraz innych aktach prawnych związanych z nieruchomością. W ramach badania obszaru formalno-prawnego możliwe jest wykonanie operatu szacunkowego - wyceny.

Kolejny obszar objęty audytem to strefa ekonomiczna nieruchomości. Dotyczy ona w szczególności badania kosztów obsługi nieruchomości (administracji i zarządzania) oraz badania przychodów z nieruchomości. Są to koszty stałe obejmujące m. in. koszty obowiązkowych przeglądów technicznych nieruchomości, podatki itp. oraz koszty zmienne związane z opłatami za media, kosztami przeprowadzanych remontów czy modernizacji. Dla budynków, które są przedmiotem najmu audyt nieruchomości obejmuje również analizę czynszów najmu, ilości i jakości najemców itp.

Celem audytu nieruchomości jest obiektywne, niezależne i wnikliwe spojrzenie na nieruchomość oraz przedstawienie efektywnych wniosków i zaleceń właścielowi, które są niezbędne, aby np. zoptymalizować eksploatację budynku, wprowadzić nowe rozwiązania czy osiagnąć maksymalne przychody z nieruchomości.

Kontakt:

  • KG Partners Property Sp. z o.o.
  • ul. T. Chałubińskiego 8
  • 00-613 Warszawa

Telefony / E-mail:

Website:

(22) 33 11 222, biuro@kgpartners.pl
KG Partners Property Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa