Teren inwestycyjny przy ulicy Bruzdowej w Warszawie


Informacja o sprzedaży terenu inwestycyjnego przy ul. Bruzdowej w Warszawie w dzielnicy Wilanów. Powierzchnia ok. 3 ha.

Lokalizacja:

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Warszawie w dzielnicy Wilanów przy ul. Bruzdowej.

Dzielnica Wilanów położona jest w dobrym układzie komunikacyjnym. Przez dzielnicę przechodzi główna arteria (Wisłostrada) oraz ulice o dużym znaczeniu ogólnomiejskim (Sobieskiego, Al. Wilanowska). W połowie 2020 roku zostanie oddana do użytkowania Południowa Obwodnica Warszawy oraz Most Południowy, który połączy Wilanów z Wawrem. Mieszkańcy Wilanowa również będą mogli w krótkim czasie dojechać do każdej dzielnicy Warszawy.

Wilanów jest dzielnicą Warszawy o najmniejszej liczbie ludności i najmniejszej gęstości zaludnienia, jednak ten współczynnik od lat ulega zmianie z powodu budowy nowych osiedli mieszkaniowych w tej dzielnicy, w szczególności Miasteczka Wilanów. W okolicach ul. Sytej, Vogla, Bruzdowej powstało wiele osiedli domów jednorodzinnych. Mieszkanie na tym terenie stało się modne i cieszy się ogromną popularnością.

Teren inwestycyjny - Warszawa Wilanów

Obsługa komunikacyjna

W bliskiej odległości od przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest przystanek linii autobusowej 164.

W odległości około 1 km będzie zlokalizowany (w trakcie budowy) wjazd na Południową Obwodnicę Warszawy, którą dojedziemy szybko do każdej dzielnicy Warszawy oraz przeprawimy się przez Wisłę nowym Mostem Południowym. Od 2020 roku, po oddaniu Obwodnicy do użytkowania, tereny w Wilanowie znacząco zyskają na atrakcyjności.

Teren inwestycyjny - Warszawa Wilanów

Infrastruktura lokalna

Tereny w rejonie ul. Bruzdowej oraz ul. Sytej , w ostatnich latach rozwijają się dynamicznie. Powstało tu wiele nowych inwestycji o charakterze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz liczne osiedla domów jednorodzinnych.

Rozwój zabudowy mieszkaniowej zainteresował branże handlową. Powstało tu Centrum Handlowe, sklep Biedronka, LIDL, które znajdują się w odległości 5 minut jazdy samochodem od przedmiotowej nieruchomości.

Teren inwestycyjny - Warszawa Wilanów

Grunt:

Powierzchnia całego terenu wynosi – ok. 30.000 m2.

Teren inwestycyjny - Warszawa Wilanów

Plan zagospodarowania

Teren w części objety jest Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy zawadowskiej – Uchwała Nr 749 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 27 czerwca 2002r.

Symbol M-3 strefa zabudowy mieszkaniowej i usługowej niskiej intensywności - działki o numerach 25/1 oraz zachodnie części działek 25/2, 25/4, 25/5.

Symbol UT – teren usług technicznych – wschodnia cześć działki nr ew. 25/3 oraz południowo – wschodnie fragmenty działek 25/2 i 25/5.

Teren inwestycyjny - Warszawa Wilanów

Warunki zabudowy

Dla części terenu ( wschodnia część działek 25/2, 25/4 i 25/5 oraz zachodni i północno-zachodni fragment działki 25/3), który nie został objęty MPZP została wydana Decyzja Nr 52/2018 o warunkach zabudowy, która przewiduje zabudowę jednorodzinną – zgodnie ze wskazaną poniżej koncepcją zabudowy.

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 60%

Maksymalna wysokość – 11 m

Media

Wodociąg – miejska sieć wodociągowa istnieje w ul. Bruzdowej. Jest możliwość podłączenia do sieci po zaprojektowaniu i wybudowaniu przez inwestora sieci wodociągowej w drodze dojazdowej.

Kanalizacja – odbiornikiem ścieków bytowych może być istniejący kanał sanitarny o średnicy 0,50m w ul. Bruzdowej, ale po zaprojektowaniu, wybudowaniu i włączeniu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Bruzdowej. MPWiK przewiduje w swoich planach inwestycyjnych rozbudowę sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Bruzdowej, na razie nie podano wiążącego terminu.

Energia elektryczna – Innogy Stoen Operator informuje, że istnieje możliwość zasilania w energię inwestycji, ale ze względu na konieczność budowy stacji transformatorowej na działce Inwestora należy przewidzieć w projekcie inwestycji miejsce usadowienia stacji trafo..

Gaz – Polska Spółka Gazownicza potwierdziła możliwość przyłączenia zespołu domów jednorodzinnych do sieci.

Koncepcja zagospodarowania terenu

Poniżej przedstawiam koncepcję zabudowy dla osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniczej – łącznie 32 domy jednorodzinne.

Teren inwestycyjny - Warszawa Wilanów

Kontakt:

Katarzyna Kwiatkowska
tel.: 601-26-27-07
e-mail: kkwiatkowska@kgpartners.pl

Kontakt:

  • KG Partners Property Sp. z o.o.
  • ul. T. Chałubińskiego 8
  • 00-613 Warszawa

Telefony / E-mail:

Website:

(22) 33 11 222, biuro@kgpartners.pl
KG Partners Property Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa