KG Partners Property Sp. z o.o.


W celu skorzystania z naszych usług prosimy o kontakt.


KG Partners Property Sp. z o.o.
ul. T. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Telefony:
tel. (22) 33-11-222

Internet:
biuro@kgpartners.pl
kgpartners.pl

KG Partners Property Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000092761, REGON 016305431, NIP 526-24-56-809, Kapitał zakładowy 250,000,00 zł.

Mapa dojazdu

Jesteśmy RODO – pozytywni

Formularz kontaktowy


*

*

*

(22) 33 11 222, biuro@kgpartners.pl
KG Partners Property Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Dziękujemy Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.